Hei – er plaget med at hardware acceleration i Purevideo slår seg av ved bruk av VRM9. Finnes det en ”Nvidia registry fix” for dette – og hvordan implementeres den?