Har tenkt å kjøpe meg en slik fjernkontroll til PC'en og et slikt TV-kort.

- Kan jeg skifte TV-kanaler med fjernkontrollen?
- Fungerer fjernkontrollen bare i Media Center?