Jeg har akkurat satt opp min mCubed hfx baserte HTPC, inkl montering av Borg HPC kjøleløsning. Som siste steg i installasjonsveiledningen her står det at jeg skal boote inn i BIOS og overvåke temperaturen i 30 min for å teste at kjølingen fungerer tilfredsstillende.

Hvilket temperaturområde vil dere si jeg bør ligge i når det gjelder hhv prosessor- og hovedkortemperatur etter en slik halvtime for å kunne si at kjølingen i det minste fungerer noenlunde?

Det bør vel ligge ganske lavt, da den jo er relativt idle når den står i BIOS(?)