AnandTech: HD Video Playback: H.264 Blu-ray on the PC

Ved bruk av Intel Core2 Extreme X6800 :
Ved forskjellige cpu-typer:


Kombinasjonen av "treig" CPU og ingen hardware-akselerasjon gav altså peak cpu-bruk på 100% og sannsynligvis droppede frames.

Kraftig cpu ELLER hardware-akselerasjon gav peak cpu-bruk < 100%, og følgelig god sannsynlighet for å slippe droppede frames.

Hvor stor margin man ønsker å ha for å ta høyde for andre, potensielt vanskeligere sekvenser, evt lydprosessering, etc vil dermed måtte være en designissue.

-k