Får ikke koblet Acer Idea 500 til Amoi 40' LCD med HDMI. TV sier den ikke finner noen signal. Er dette en vanlig feil i Acer Idea 500? Finnes det noen løsning på dette ? Kjipt å måtte benytte VGA når man har HDMI kobling...

Håper på noen kloke svar....