Ser at de fleste legger inn forskjellgige filtre til bruk på sin pc slik at bildet skal bli bedre på film.

Da jeg skal bruke media center på maskinen lurer jeg på om det er mulig å benytte seg av filtre på samme måte.

Fint om noen kan si noe om hvordan dette virker.