Hei

Jeg har tenkt å kjøpe en scartforgrener og har tenkt å bruke den til bl.a. å sende lydsignal til forsterkeren så jeg kan ha TV-lyden på anlegget. Men på min TV er det en knapp som skifter mellom TV og input. Kan jeg da få sendt lyden ut? :???: