Hei
HTPC finne ikke PJ uten at jeg først startet PJ og så HTPC. Jeg hadde en BenQ tidligere og HTPC fant denne med en gang PJ startet. Er det noen innstilling jeg kan gjøre for at HTPC skal finne Sanyoen.

Hilsen KAN