Hei

Flere ganger har MCE2005 gått i heng, og det er da ehshell.exe som spiser all ledig kapasitet.
Noen ide til løsning?