Istedenfor å her ramse opp de problemer du som en Nevo SL-bruker vil oppleve, viser jeg videre til Universal Electronics webside, hvor deres eget forum nå svømmer over av misfornøyde brukere (meg inkludert)/installatører. Universal Electronics ser ut til å gi blanke i de tilbakmeldingene de får - jeg tror jeg aldri har opplevd maken !

Sjekk selv:

http://www.mynevo.com/forum/viewforum.php?f=3