Tv'en din har ikke pixelmapping 1:1 på HDMI kun vga, så enten kobl til vga eller bruke displayconfigX til å justere bilde.