Står på trappene til å bygge en HTPC og har en Logitech Harmony RF Wireless Extender og Logitech Harmony 1100 Advanced Universal Remote. Wireless extenderen fungerer egentlig bare slik at det er en jack til infrarød, slik at ledningen må festes over en IR receiver for å koble til en enhet. Så...jeg ønsker blant annet å kjøpe et hovedkort med CIR (consumer infrared receiver) som skal være kompatibelt med blant annet windows media center osv. De aller fleste rundtom på nettet anbefaler å kjøpe en slik 4 in 1 Fully Backlit R6 Learning Remote and an IR Receiver for Intel Motherboards Equipped with a CIR Header. Mounting Bracket included for å koble til CIR. Den vil i utgangspunktet også fungere med ledningene som følger med Logitech Harmony RF Wireless Extender, men da må jeg lime/teipe fast ledningen til IR receiveren. Jeg tenker da at det må da gå an å få den CIR connectoren til å ha hun-jack istedetfor en IR receiver slik at jeg kan bruke en jack-jack mellom Wireless extender og HTPCen, eller tar jeg helt feil her?