Kom over et nettsted med masser av tester av små barebones. Biostar iDEQ virker meget bra. Kan noen med mer peil si om jeg er helt på jordet her?

http://www.sfftech.com/reviews/


Robert-