har htpc med ati 5xxx lydkort bruker da dette lydkortet som default .men har også et usb lydkort som brukes ved voip og karaoke .bruker jeg voip (skype) så brukes usb lydkortet til mic og ati 5xxx til avspilling .men går jeg inn i mediaportal etter å ha lukket skype så er usb lydkortet satt som default lydkort av seg selv!!!.usb kortet overkjører på en måte "prioriteten" jeg har satt på
ati kortet .så jeg må manuelt velge ati som default igjen confuse:shock: d