På ei DVD-plate så består filmen av ulike filer. Hovedsaklig er IFO og VOB de sentrale. Så til spørsmålet:

En film har ofte undertekster på mange språk og de er typisk ca. 2 MB store i størrelse pr. språk.

Men, ligger disse i egen fil? Mest sannsynlig ja, men hvordan kan man endre utseendet og plassering på undertekstene uten å måtte rippe DVD-plata til DiVX for deretter å benytte DirectVobSub til denne endringen?