Som det lange trådnavnet hentyder, forsøker å kicke i gang en liten tråd med nettbutikker som du tidvis kanskje føler fustrasjon over.

Kom med innspill!:-D Ønsker å holde det delvis saklig da....

Maxwell Hi-Fi

Forbedringspotensialle hos maxwell's hjemmesider:
Slippe å få e-mail i retur grunnet full innbox hos mottaker
Oppdatere oftere enn hvert jubelår!
Få mer av produktbilder/specs.
Navigering i vindu i vindu er plagsomt -og meget 1995!