Det kan virke som om Google har tatt litt for kraftig i når det gjelder å beskytte brukerne mot badware.
Alle sider som vises ved søk er det nå lagt inn advarsel på.
Google mener muligens at alle sider utenom Google er badware.