Her er et reelt rollespill for de som er interessert. Dette innlegget er seriøst ment så de tanker som er nedfelt her er tuftet på litt omtanke.

Case: Du skal velge mellom to aktører i utbyggingen av feltet Goliat på norsk kontinentalsokkel. Feltet er i de sårbare områdene i nord, og valgt utbyggingsløsning er en FPSO (Floating Production Storage and Offloading). Det er kun to aktører igjen i en FEED fase (Front End Engineering Design) og de er:

- Sevan Offshore
- Aker Solutions

Verdien på utbyggingen er 25.000.000.000 kroner. Spørsmålet er hvilken av de to aktørene ville du valgt dersom du arbeidet i det italienske operatørselskapet Eni?

Det over er fakta, resten nedenfor er "best guess" og danner egentlig substansen i rollespillet.

Det normale i en anbudsfase er å se på 3 parametre; økonomi, teknisk løsning og sikkerhet (HMS). Vi antar en vektlegging mellom de tre på hhv. 40%, 30% og 30%.

Vil dere delta i rollespillet der 25 milliarder norske kroner står på spill?

Vi trenger 4 roller:

- Person som skal vurdere den økonomiske biten
- Person som skal vurdere den tekniske biten
- Person som skal vurdere den sikkerhetsmessige biten
- Person som agerer den norske stat og miljøforkjempere

Hvilken rolle vil du ha?