Er en kar som begynner å bli "gammel" ungdom, har sans for musikk og lyd (høytspilling) Er i besittelse av ett annlegg "godt over" tradisjonell stueannlegg når kommer til volum. Grunnet at "ungdommen" ikke er "så" ung lenger og det er helt andre ting som er avgjørende står annlegget stort sett og støver ned i "kjellerstuen" og er knapt i bruk. Det har blitt brukt noen sammenhenger i "familefester mm" der hvor en har fått mang en positiv kommentar rundt anlegget... men ellers står det der...

Saken er den at jeg så gjerne av egen interresse for å få spille høy musikk og muligheten til å tjene ett par kroner samtidig. Ville ønske å kunne ha brukt dette i utleiesammenheng til "mindre" tilstellninger (inntil 100 personer?)med meg selv som "DJ". Lønnen ville jeg antatt å skulle være 1500-2000,- for en kveld med fullt trøkk og ferdig klargjort musikk etter kundens ønske, men da må også leietager være behjelpelig med transport av utstyr og meg selv til og fra plassen (ca 350 kg utstyr, krever varebil), ettersom jeg ikke selv har mulighet for å kjøre bil, og ei heller har tilgang på sådan.

Dersom dette ville fungert, ville jeg vært klar for fremtidige "oppgradering" av utstyr av lyd og lys til enda "proffere" etterhvert...

Hva tenker AV-forums om en slik tanke, er det bare å fortsette å la utstyr og egen interressen stå og støve vedrørende dette, eller burde jeg forsiktig prøve å sette tanken ut i livet?

Hovedtanken rundt dette er ikke å "tjene" en "masse" penger, men rett å slett få anledning til å gjøre noe en har lyst til og samtidig kunne utføre en ikke for "kostbar" tjeneste der hvor jeg hadde "litt" igjen for "strevet"

Såg under kreative yrker på Finn.no, ikke mange slike tilbud der, og å leie inn noe som helst for en kveld med en til å styre musikk, koster langt mer en min prisforlangende, skjønt det er en bakdel angående hjelp til transport?..