Leste i dagens VG denne artikkelen om "tulleforsikringer" som tilbys av diverse utsaglssteder.

Det fikk meg til å tenke på hifi-klubbens plussgaranti som man finner her

Hva dekker egentlig denne forsikringen som ikke vanlige innboforsikringer og vanlige garrantirettigheter dekker.

Av de tingene som dekkes under "DEKNINGSOMFANG":
-Normale reparasjonskostnader som følge av uforutsette mekaniske eller elektriske sammenbrudd som gjør apparatet ubrukelig.
-Normale reparasjonskostnader ved enhver skade som følger av uforutsette ytre påførte hendelser som gjør apparatet ubrukelig.
-Normale reparasjonskostnader som følge av sammenbrudd, som bare kan repareres ved rensing av apparatet.
-Normale reparasjonskostnader som følge av slitasje.

Dekker ikke vanlig garranti alt untatt punkt nr 2 "uforutsette ytre påførte hendelser"?

Og videre når de skriver hva forsikringen IKKE dekker:
-Følgeskader (hva dekker egentlig dette punktet?)
-Uforsvarlig bruk, mislighold, feilaktig oppbevaring (er ikke denne ganske vid?)


Har litt vanskelig for å skjønne hvilke hendelser en slik forsikring dekker eller ikke og om det egentlig bare er tull å ta med en slik forsikring?