Noen som vet om det er laget noe software som hjelper til å holde orden på dv-taper og innhold. Filmer i HD-format, og har ikke lyst til å ta slette opptakene (venter på Blue-Ray), så det blir mange tape'er med innhold å holde styr på.