Hvor rikt ett land er blir vel beregnet på Brutto National Produkt / Antall innbyggere.