Har En H/K 25 dvd samt en nad753 å en infoxus 4800. Når jeg sender signal fra dvd til naden å videre ut til proj, så går den i svart å må søke seg inn igjen. Dette skjer når det er mye som skjer i bilde, eksplosjoner å store lysglimt. Men det skjer ikke når signalet går rett fra dvden. Er det noen som har peiling eller hvert borti lignende??????