http://www.gossiplist.com/
Det er visst flere kjendiser som forståelig nok har prøvd å
få sperret denne siten så listen vil muligens forsvinne snart.


Robert-