Noen som fikk med seg bonden på Vestlandsrevyen som hadde bygget seg høyttaler. 8 1/2 meter langt horn som ble målt til 7 hertz og 140 db. Reporteren kunne sitte på huk inne i hornet. Han hadde også tatt oppstilling 200 meter fra høyttaleren ute på jordet med mikrofon. Og det var vel omtrent det samme som å sitte et par meter fra en vanlig høyttaler.
Flageborg blir smågutt i denne sammenhengen.....