Jeg har en MPA12KH Matsui aircondition...
Den lager dryppelyder og sånt, og virker ikke som den slutter å dryppe heller...er dette normalt?