Artig at denne får så forskjellige reaksjoner, jeg liker også denne godt faktisk, til og med sett den to ganger.