Ser at det fra tid til annen dukker opp spørsmål omkring DCX 2496 på denne siden.

Selv har jeg hatt gleden av å ha hatt denne enheten i mitt anlegg et par års tid. Min DCX har blitt moddet så langt det i dag er mulig med ny strømforsyning, Jan Diddens analoge utgangstrinn og Frank Oettles digitale inngang/clock unit.
Moddingen ble gjort med en gang den kom i hus. Jeg kan derfor ikke uttale meg om hvorledes en umoddet DCX 2496 ter seg. Jeg er meget godt fornøyd med den DCX jeg har i dag.

Moddingen har dessverre ikke forløpet uten uhell, slik at jeg per dato sitter med en DCX som fungerer prikkfritt og en DCX som har fått ”ødelagt” inngangssteget på DPS enheten (printbanene til CS 8420). Det er et sant hel…..å lodde på printkortene til Behringer!!

Jeg ser muligheten til å få den ødelagte DCX på beina igjen med en ny digital/clock inngang.
Så langt jeg har oppdaget finnes det i dag tre alternativer til en slikt digital inngang:

Frank Oettles (som jeg allerede har, men som er dyr)
Selectronic (fransk, samme prisklasse som førstnevnte)
Oehlrich (Selectronics enhet bygger på denne enheten)

Sistnevnte presenterer sin løsning på sin webside med printutlegg. Improved digital input stage for the Behringer DCX2496

En av forumets medlemmer har hjulpet meg med å ”oversette” filene til GERBER.

GERBER-filene har jeg sendt til produsent i Kina og sitter nå med 40 stykk tosidige print til
Dr.Oehlrics enhet. Valgte å bestille dette antallet, da prisen fra ett print til førti var utrolig liten.

Jeg har selvfølgelig ikke behov for alle disse printene, men tilbyr meg å selge til selvkost
(30 kroner pluss porto) til interesserte her i Norge i første omgang, seinere eventuelt på DIYaudio.
Siden jeg overhodet ikke tjener penger på dette, håper jeg det er ok at jeg legger dette ut på DIY siden. Regner med at det er her jeg treffer potensielle interesserte.

Mvh.

Eivind Stillingen