Hva slags måleutstyr bruker dere for måling av høyttalere?
Ser ut som disse to er mest aktuelle:

Audiomatica Clio
LinearX LMS (Den som hører til LEAP)

Noen med erfaringer fra disse, eller andre alternativer?


Nytt måleutstyr må anskaffes før Gjeddremmen snakker kronen enda lenger ned i den rødgrønne sumpen, mens det fremdeles er mulig å få noe som helst for pengene.
Den gamle mikrofonene og målemetodene fra studenttida bør pensjoneres nå, og da vil jeg ha noe som er bra nok og ikke minst praktisk i bruk.

Fordelen med Clio ser ut til å være at jeg også kan foreta fornuftige målinger på forsterkere.