Som tittelen beskriver så er jeg ute etter mål og elementplassering på disse høyttalerne.
Det ligger en historie bak grunnen til at jeg kun sitter tilbake med elementer og delefilter. Forteller gjerne siden.
Håper det er noen her som kan bidra med hjelp.