Har 2*12 tommer liggende og jeg har høstferie til uken og da kan ikke disse stå urørt. Jeg syntes at den hornkonstrukjonen der var fin. Ikke så stor og ikke så vanskelig og bygge heller. Men den er beregnet på en 15 tommer og jeg har 12. Går det an og lage denne kassen mindre eller noen som har nesten makene tegniger til 12 tommer ?
Speakerplans.com