Jeg fikk følgende spørsmål av Niels Nielsen:

Sitat Opprinnelig postet av Niels Nielsen
Har et spørgsmål til dig. Nu har jeg satt noen Scan Speak D2010/8513 diskanter i mine IMF´er, og det funker fint, bortset jo fra at de spiller høyere enn de andre enheter. I IMF originalt sitter der en "Ambience" eller "tilt" kontrol, denne har en del motstander, men dette er jo utelatt i mine nye filtre. Diskanten må dog dempes med motstander i mitt nye filter, men hvad er bedst, eller hvad er "korrekt", enten prøve sig frem med motstander på minus ledningen til diskanten, eller lage en L-pad ? Jeg har forsøkt med en 3,9 ohm på minus ledningen til diskanten og en 1,8 på mellomtonen, og det er ikke så værst. Har også senest forsøkt med en L-pad. 3,3 i serie og 10 ohm i parallel (mener jeg å huske verdiene var), dette gir vel 4 db dempning tror jeg, men selvom "Pink Noise" var meget fin og jevn, her var det for dempet etter min smak, så jeg må prøve en ny kombinasjon.
Men, som sagt, kan jeg uten risiko bruke motstander bare på minus ledningen til enheterne eller må jeg gå for L-pads ?
Niels.
Generelt vil en demping gjøre 4 ting:

1: Den demper nivået på diskanten.

2: Den forandrer elementets impedans.

3: Den forandrer elementets frekvenskurve.

4: Den forandrer elementets impulsrespons.

1: Motstandsverdiene enten med seriemotstand eller med L-pad vil dempe elementet et antall dB som avhenger av motstandenes størrelse og elementets impedans.

2: Tanken med en L-pad er å beholde den opprinnelige impedansen i elementet. Dersom man bruker seriemotstand øker man impedansen og dermed må filterkomponentene også forandres slik at avrullingen kommer ved riktige frekvenser.

3: Dersom man setter på en seriemotstand eller en L-pad vil man få den rette dempingen ved de frekvenser der diakanten har en impedans lik den nominelle. Ved for eksempel resonansfrekvens og mot høyere frekvenser vil derimot elementets impedans være større i forhold til dempeleddet og dermed minsker dempingen da dette medfører høyere spenning over spolen. Derfor vil denne dempingen medføre at frekvenskurven blir påvirket. Man kan bruke impedanskorreksjon før dempeleddet for å avhjelpe dette. Et annet triks er å bruke feil verdier i, eller helt utelate hele eller deler av impedanskorreksjonen for å bevisst endre frekvenskurven på diskanten. Dette har blant annet gjort at jeg fikk mine månddiskanter til å gå enda rettere i frekvens. Dersom dere kikker på Roffe sitt spørsmål der han har lagt ut noen filterskjemaer kan dere se at på det ene filteret er forkoblingsmotstanden montert før filteret. Dette er også en måte å endre frekvenskurven på uten å bruke sugekretser eller tilsvarende.

4: Dersom man sender mye strøm gjennom en motstand vil man få en høyere kompresjon. Dette er ekstra ille om motstanden er induktiv. Dersom man bruker L-pad får man høyere strøm gjennom forkoblingsmotstanden enn uten paralellmotstand. Man får imidlertid høyere dempningsfaktor om man bruker L-pad. De lerde strides om hva som er best, men personlig mener jeg det kan variere litt fra diskant til diskant, men i vesentlig grad er det viktig å vite hvor langt fra delefrekvensen (og på hvor mange dB dempning) er resonansfrekvensen, da det i hovedsak er denne som trenger dempningsfaktor.

Det er forøvrig det samme om motstanden sitter på - eller + på diskanten. Den gir den samme påvirkningen og samme lyden uansett.