Vil det være fysisk mulig å bygge en sub kasse etter horn prinsippet, som vil kunne få plass i en bil ??

Har sett litt rundt på forumet, men tar GJERNE mot tips , eventuelt slakting av om dette er mulig eller ikke.

Ønske er en sub med høy virkningsgrad, med tanke på DBDrag....