Er det noen som har noen erfaringer med nevnte TB element?
Og hvor dypt ned i bassen disse kan gå ved å bruke 2 elementer i hver kasse?