Har et par eltek S23 under bygging og vil bare forsikre meg om hvor mye jeg skal kutte av rørene. I byggebeskrivelsen står det at hvert rør skal kappes 12cm (4 rør som settes i hop til 2), men på bildet som er i guiden av det ferdige røret ser det ut som de 2 som settes ihop kuttes 12cm tilsammen.
Er det feil bilde, eller feil i beskrivelsen?

Ved å kutte 12 cm tilsammen blir det 3,1cm fra portmunningen inni kabinettet til frontplate, mens 12 cm på hvert gir 15,1 cm. Rørene er 19,5cm lange og 10,2cm munning sånn som de er nå...