Siden starten har vi hatt lavt aktivitetsnivå. Det tar jeg på meg mesteparten av skylden for. Imidlertid ser jeg for meg at det ikke skjer noe uten at jeg tar direkte initiativ og sier når, hva og hvor for eksempel. Det gjør at klubben ligger brakk så lenge jeg har mye å gjøre.

Jeg synes vi skal opprette et "styre" som skal ha til oppgave å organisere og være drivkrefter.

De bør være medlemmer, ivrige selvbyggere og ha litt fritid/overskudd til å ta tak i dette.

De må ha som oppgave å sette i gang aktiviteter, skrive artikler, drifte nettsted, informere medlemmer og alt som måtte skappe litt aktivitet. Det er et viktig poeng at de som har slike "verv" ikke får ekstra utgifter knyttet til det.

Dette er mitt første forslag til å få fart i klubben. Vi kan både ta "påmeldinger" og diskusjon rundt temaet i denne tråden.