Det gode med å gjøre ting selv, er at man gjør som man vil. Finnes det noe i et kretsløp man ikke liker eller av annen årsak ønsker å endre, ja da endrer man det.
En slik ting er fasevenderen i K4040 byggesettet mitt:

Beskrivelse original kretsløsning.
Fasevenderen er bygget rundt dobbeltrioden ECC83. Det første steget brukes utelukkende til gain, i underkant av +40dBu, og det neste steget er en split-load fasevender. Fordelen med split-load er at det er en enkel og ryddig konstruksjon, og de er uproblematisk å ballansere. Ulempen er mangel på evne til å levere (høy) spenning.En litt mer teknisk gjennomgang.
Trioden som jobber som forsterker har følgende arbeidspunkt: Ia=0.65mA, Ug=0.65v (blå kurve). Trinnet jobber med forholdsvis høy anodelast, 390k og inngangsimpedansen til neste trinn er veldig høy, blant annet pga positiv feedback. Alt i alt, trinnet jobber så langt opp mot full gain som overhodet mulig.Neste trinn er litt vanskeligere å tenke seg logikken bak. Det er i utgangspunket en helt tradisjonell split-load fasevender, men uten negativ bias på gitteret! Selv om gitterlekken ikke er veldig høy (820k) er det mulig det bygger seg opp negativ bias når signal påtrykkes. I alle fall ser det ut som denne delen av røret kjøres veldig hardt. Noe som også må til for å greie å levere nok spenning til utgangstrinnet.

For full utstyring av effekttrinnet (4xEL34, B+420v) trengs ca 25 volt RMS. Legger vi på 50% til headroom, bør fasevenderen greie å levere rundt 37 volt RMS eller 100 volt p-p. Både teori og målinger viser at trinnet har veldig små marginer. Fasevenderen er og blir en flaskehals i denne konstruksjonen.

Modifisering, nytt kretsløp fasevender.
For å slippe så veldig mange endringer beholder jeg ECC83, går bort fra split-load venderen og erstatter den med en paraphase splitter. Det statiske arbeidspunket er likt for begge triodene, Ia=1.4mA, Ug=1.4v (rød kurve). Jeg mister noe gain, estimert gain med Rl i neste trinn lik 130k er ca +33dBu eller et tap på ca 6dB. Umax er beregnet til 35v RMS med Ub=365v.Samtidig bytter jeg koblingskondensatorene fra 22nF til 220nF. Dette vil senke open loop frekvensresponsen fra rundt –3dB@30Hz ned til –3dB@3Hz. Forhåpentligvis gir dette bedre kontroll i bassområdet.


Noen rørguruer, eller andre som har kommentarer eller innvendinger før jeg tar frem loddebolten?