http://www.seas.no/CES%2005%20news_2.pdf

Seas jobber med nye magneter, nye papirmembraner og nye spolesystemer. De har også utviklet helt nye diskantserier. Det kan se ut som om noe av dette er litt ferskt ennå, men det er utvilsomt interessant.