Jeg gjentar meg selv fra en annen tråd hvor dette temaet var OT:

Det har blitt nevnt her på forumet at det er synd at ikke receivere har digital lydutgang fra preprosessor-delen. Jeg har lenge vært inne på tanken om å modde en receiver (en Yamaha for å være presis). Mitt opprinnelige mål var å tappe den digitale lydstrømmen før DACene, prosessere den i egen DSP (ala MiniDSP) og så føde den tilbake til DACene og la lyden videre følge opprinnelig flyt igjennom receiver/forsterker. Men det er her ingenting i veien for å tappe den digitale lydstrømmen for å sende den ut som SPDIF eller AES/EBU.

Jeg har ikke et oppsett hvor jeg bruker aktiv deling og har i grunn ikke behov for SPDIF ut av receiver. Men er det interesse for noe slikt? Siden jeg ikke har direkte behov for dette, tror jeg at for jeg skal ville gå igang med noe slikt, så må jeg ha et konkret prosjekt å jobbe mot. Det er en viss mengde arbeid, da man må ta frem elektronikk for å ha f.eks. SPDIF og AES/EBU-konnektorene.

Volum er også en utfordring, fordi DACene kjøres som regel alltid med en fast headroom. MV volumjustering i en receiver gjøres etter at signalet har blitt analogt fordi det gir langt bedre signal støyforhold. Hvis man tapper DACene ut på SPDIF, vil signalet på SPDIF alltid være fullt nivå. Man må dermed i et slikt system ha en eller annen felles volumjustering for alle kanalene/DACene utenom receiverens.