Ligger en 27MB mp3-fil som har opptak av søylene med forskjellig musikkinnhold for de som er nysgjerrige.
www.halair.com/rew

Nå er det jo begrenset hvilken SQ man får formidlet på dette viset så....FWIW
I levenede live er de imponerende IMHO Fulltone 3-tommere som sammen går pent ned til 20hz