Har i mange år bygd modellfly etc (fra bunn av) og er definitivt en DIY-type og kikker litt på DIY/selvbyggsmuligheter.

Ambisjonen med et slikt prosjekt er primært å lage noe selv og sekundært forbedre noe eksisterende. Forbedre enten i form av lyd og/eller utseende 8)
Jeg oppgraderer i disse tider surroundanlegget og vil i den anledning ha noen tilårskomne høyttalere til overs og tanken på å bruke komponentene derfra dukket opp.

Det høyttalerne det gjelder er B&W DM602 S2 der en av diskantene er ødelagt. Kabinettet er jo som kjent laget av sponplater og her finnes det helt klart bedre materialer å ta utgangspunkt i... To nye diskanter kjøpes inn sånn at paret matcher.

Delefilter beholdes, eventuelt oppgradere noen komponenter her hvis nødvendig.

Noen som har gjort noe tilsvarende? Har googlet litt uten å finne noen konkrete referanser, de fleste kjøper nye løse elementer men jeg tenker restverdien til DM602 er såpass lav, og i utgangspunktet helt kurante komponenter - at disse kan gjenbrukes slik...

B&W 805-inspirert i rødt tre eller sort pianolakk hadde blitt pent...gjerne litt kurvet kabinett... 8)