Jeg har bygget en Miles-bastard, og tenker litt på hvordan jeg skal få satt opp delefilteret skikkelig.

Siden bassene er koblet i parallell internt i kassa, og kassa er bak lerretet er det ikke en mulighet å koble bort ene bassen og måle mellom horn og en enkelt bass.
Antar at løsningen er å finne akustisk midtpunkt mellom bassene og måle der. Tenker å sette på en sinustone på noen hundre HZ og flytte mikrofonen opp og ned til jeg har maksimalt signal. Her bør midtpunktet være, og det bør også være midt på diskanten.

Selve fasejusteringen er vel egentlig prøv og feil til overgangen sitter, vil jeg tro? Noe spesifikke parametre som er mer hørbart enn andre?

Alle målinger blir gjort nærfelt med kort gate for å unngå rompåvirkning.