För ett par år sedan så konstruerade jag och en kompis ett tappat horn till min Cerwin-Vega Stroker 18" bas för att kunna ha med på fester. Lådan optimerades för att kunna spela så högt som möjligt till "partymusik" och där ligger bastonerna oftast runt 30Hz och upp.

Simuleringarna på basen verkade lovande så för att testa principen byggde vi en testlåda i 22mm spånskiva.

Här är en bild på lådan under monteringen när baksidan, ena sidan och stagen inte har monteratsOch här med basen monteradHär är simulerad känslighet vid 2.83V in (strålning i halvsfär)Riktigt hög känslighet med en peak vid 40Hz som eventuellt kan behöva lite eq. Resterande peakar kan man filtrera bort med lågpassfilter.

Beräknat maxljudtryckMaxljudtrycket är ca 10dB högre än för en basreflexlåda avstämd vid samma frekvens. Lådan är dock på 260 liter i stället för 185.


Hade en basreflexlåda innan som såg ut så här.
Mätte lite på basen och jämfört med den gamla lådan. Mätningarna är gjorda på lyssningsplatsen. Den gula kurvan är hornet och den gröna basreflexlådan. Lådorna har naturligtvis varit placerade på samma plats och inga inställningar har ändrats. Avsevärd skillnad i känslighet.Det tråkiga är dock att man inte ser framsidan på lådan samt att den blir ganska ful.