Som enkelte muligens vet bruker Sonus Faber et såkalt Sine Cap filter på diskant enheteni sine Extrema HøytalereØverste skjema er et standard 6 db oktav filter realisert med en kondensator.
Under er Sine Cap varianten med en serie motstand og en paralell spole

Det jeg lurer på er hvordan en beregner verdiene på en slik løsning?

I Stereophile artikkelen jeg lånte bildet fra snakkes det om en høyeffekt motstand på 20 ohm som også er med på å dempe diskanten 4 db og utfra et diagram der kan det også se ut som om det gir en delefrekvens et sted mellom 2 og 3 khz.
Men spole verdien nevnes ikke.