Jeg fikk lov til å grave ned kabelen selv, både på min tomt, naboen og kommunen(2m i grus). Men montørene(EL-TEL måtte søke kommunen ang de 2m før jeg kunne starte). Fikk beskjed om at det var en fordel at kabelen ble lagt i rør men ikke noe krav. Ble det lagt i rør så var 10cm under bakkenivå OK, ble den lagt uten før var 20cm OK.

Jeg kommer til å gå for kabel rett i jord/singel da mitt 20mm rør ble veldig knotete å legge kabelen i, kom 5-10 meter før det begynte å butte skikkelig i mot, og hele lengden er nærmere 60m. Og når sånn 32mm rør koster nærmere 30kr meteren, så blir det uaktualt for meg å legge det i rør.