Tapte konsesjonsstriden mot NTV - Medier - Kampanje.com

Samferdselsdepartementet har avgjort at NTV ikke behøver å gi ut kapasitet til en ny operatør. Dermed kan sannsynligvis mesteparten av de to nye muxene som kommer (totalt 2x22Mbps) benyttes av RiksTV. Da blir det mye mer sannsynlig at det kan bli plass til noen få HDTV kanaler til i bakkenettet.

sitat fra kampanje.com 8 Juli:
Samferdselsdepartementet gir dermed NTV medhold i at de ikke behøver å lyse ut ledig kapasitet i det digitale bakkenettet til nye aktører.

«Utviklingen så langt viser at færre enn forutsatt har valgt å abonnere på betalingsfjernsyn i bakkenettet. Regjeringen mener at en gjennomføring av konsesjonsvilkåret vil kunne øke risikoen for at det ikke vil være lønnsomt å drive betalingsfjernsyn i bakkenettet», heter det i vedtaket.