Scartinnangen på min SAGEM IDT91 vil ikke videreformidle komposittsignal via scartadapter (fra for eksempel kamera, spillkonsoll eller lignende). Skjermen blir bare svart når jeg trykker på den grå knappen. Scartinngangen trenger tydeligvis styringssignal, da video/DVD-spiller med fullkoblet scartkabel virker.

Skal det være sånn?