Hei.
Nå i det siste har HD PVR begynt å fryse bildet.
Dette skjer når jeg har brukt pauseknappen for deretter å fortsette å se etter en stund. Når jeg da trykker på stopp for å komme tilbake i direkte sending, er det umulig å spole tilbake for å se det jeg er gått glipp av.
Jeg har bare ca 30 timers opptak på harddisken.

Den har alltid virket bra før, men nå skjer dette daglig.
Kan det skyldes siste oppdatering?