Kabel-tv via antenneinngangen på tven, plasma eller lcd?