Jeg har en Sony W4000 TV som skal klare det digitale bakkenettet og det digitale kabel-tv jeg har her fra (elendige...) Tel-Ag. Jeg har en "original" dekoder fra Tel-Ag og jeg har en Dreambox 600C for kabelnettet.
Når jeg søker kanaler på kabelnettet på tv'en finner den de fleste eller alle kanalene, men får bare beskjed om at kanalene ikke er tilgjengelig. Dette gjelder ÅPNE kanaler. De går jo inn på en urørt Dreambox. Så hvorfor får jeg dem ikke inn på Sony TV'en?